Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88028

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Koordynuje prace remontowe wykonywane przez pracowników warsztatu tapicerskiego, stolarskiego, ślusarskiego, hydraulicznego i malarskiego, w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych zadań wydziału
 • Prowadzi czynności związane z planowaniem i dokonywaniem zamówień publicznych, zakupów, dostaw oraz usług, na potrzeby komórek organizacyjnych. Organizuje i uczestniczy w postepowaniach o udzielanie zamówień publicznych dotyczących zapewnienia komórkom organizacyjnym dostępu do zewnętrznych usług i dostaw, niezbędnych do realizacji zadań. Sporządza umowy oraz nadzoruje ich realizację przez podmioty obsługujące urząd.
 • Analizuje i ocenia stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej, w celu planowania potrzeb remontów i modernizacji. Sporządza niezbędną dokumentację do postępowań przetargowych na ww. potrzeby.
 • Uczestniczy w opracowywaniu założeń technicznych pod projekty inwestycyjne i remontowe urządzeń dźwigowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania realizowanych w gmachu, w celu optymalizacji stosownych rozwiązań technicznych.
 • Planuje i sporządza wnioski i zapotrzebowania na materiały, urządzenia, środki ochrony osobistej, zgodnie z wymogami BHP.
 • Uczestniczy w odbiorze prac remontowych i inwestycyjnych w zakresie remontów urządzeń dźwigowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania prowadzonych przez firmy zewnętrzne.
 • Koordynuje usługi transportowe w obrębie nieruchomości i lokali ministerstwa związanych z dostarczaniem komórkom organizacyjnym wyposażenia, wody, materiałów biurowych i mebli oraz przeprowadzek komórek organizacyjnych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy w czasie remontów pomieszczeń.
 • Koordynuje prace związane z niszczeniem materiałów niearchiwalnych i dokumentacji przeznaczonej do brakowania na podstawie zgody właściwego organu archiwalnego, na wniosek komórek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z naprawami i konserwacjami nieruchomości
 • Znajomość przepisów Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zagadnień technicznych w zakresie: instalacji grzewczych i wodociągowych, sanitarnych, dźwigowych i ogólnobudowlanych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

  Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

  Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-22

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy