Starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86928

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Zbiera i standaryzuje dane pochodzące z różnych źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
 • Sporządza analizy, raporty, statystyki i wizualizacje dotyczące rynku komunikacji elektronicznej, oraz uczestniczy w przygotowaniu raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego, z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Inteligence (BI) dostępnych w Urzędzie
 • Bierze udział w przewidywaniu przyszłych zdarzeń i trendów na rynku telekomunikacyjnym i w jego otoczeniu przy wykorzystaniu metod przetwarzania danych
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi do ankiet i kwestionariuszy oraz innych dokumentów statystyczno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego, także w ujęciu międzynarodowym, zgodnie z właściwością Wydziału
 • Bierze udział w rozwijaniu obszarów analiz i narzędzi raportowych
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z właściwością Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w sporządzaniu analiz danych
 • Znajomość języka angielskego na poziomie B2
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne w zakresie wykonywania działalności telekomunikacyjnej, regulowania rynku oraz opłaty telekomunikacyjnej, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość: rynku telekomunikacyjnego i zmian na nim zachodzących, zagadnień z zakresu ekonomii i statystyki, zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej dostarczonych danych i informacji oraz metod przetwarzania tych danych, języka SQL
 • Umiejętność: interpretacji pojęć telekomunikacyjnych i ich właściwego zastosowania, weryfikowania poprawności danych, zarządzania nimi, przygotowywania zestawień, analiz zarówno ad hoc jak i cyklicznych, prognozowania, wizualizacji danych i precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych zestawień i analiz, obsługi programu MS Excel i Power Point, obsługi relacyjnych baz danych (np. Oracle)
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość narzędzi klasy Business Inteligence (BI)

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2021-11-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy