Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86975

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Wysiłek fizyczny

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

Zakres zadań

 • Administruje systemem ARCHEO. Rozwiązuje problemy użytkowników, tworzy spisy zdawczo-odbiorcze i udostępnienia w systemie. Rozbudowuje bazy ARCHEO i podpina zdigitalizowane dokumenty, w celu optymalizacji i prawidłowego działania ww. systemu.
 • Przyjmuje, ewidencjonuje i wypożycza dokumentacje aktowe, w celu udostępniania pracownikom Ministerstwa Finansów oraz podmiotom zewnętrznym.
 • Przyjmuje i weryfikuje akty przekazane w systemie EZD do archiwum. Udziela pracownikom wskazówek dotyczących ewentualnych zmian i uzupełnień metadanych przekazywanych w EZD dokumentów.
 • Przekazuje informacje i wyjaśnienia komórkom organizacyjnym w zakresie kwalifikacji i klasyfikacji dokumentacji, w celu prawidłowego przebiegu procesu archiwizacji. Udziela konsultacji i wyjaśnień pracownikom Ministerstwa w zakresie obiegu i archiwizacji dokumentacji aktowej, także w systemie EZD, w celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentacji w urzędzie.
 • Współpracuje z Archiwum Akt Nowych, w celu brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego oraz uzgadniania procedur archiwizacyjnych i metod postępowania z dokumentacją elektroniczną.
 • Uczestniczy w procesie porządkowania materiałów archiwalnych, w celu sporządzania i przekazania do archiwum państwowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze archiwizacji dokumentów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość przepisów archiwalnych
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-administracyjnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z archiwistyki

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-11-03

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy