Starszy specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86789

Warunki pracy

Zakres zadań

 • na wniosek komórek organizacyjnych Ministerstwa przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
 • zarządza dokumentacją z postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • bierze udział w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz dokonuje ustaleń kontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość krajowych przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz przepisów prawa wspólnotowego
 • Podstawowa znajomość przepisów z finansów publicznych
 • Znajomość kodeksu cywilnego
 • Umiejętność obsługi komputera - środowisko MS Windows, MS Office: Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-10-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy