Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86681

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Monitoruje zmiany prawne i organizacyjne w zakresie działalności podmiotów, których funkcjonowanie związane jest z prowadzeniem usług komunalnych i mieszkaniowych oraz poszukuje rozwiązań w celu bieżącego dostosowywania badań statystycznych do nowych warunków,
 • Współpracuje przy analizach metodologii badań statystycznych w obszarze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w celu zapewnienia realizacji zapisów ujętych w programie badań statystycznych,
 • Współuczestniczy w pracach polegających na poszukiwaniu nowych źródeł danych i dokonuje oceny pod kątem ich spójności w celu możliwości ich wykorzystania w obszarze badań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 • Uczestniczy w pracach związanych z kompilacją danych z zakresu budynków i mieszkań pochodzących z różnych źródeł informacji w celu zapewnienia możliwości prezentacji wiarygodnych zestawów informacji wynikowych,
 • Współpracuje z urzędami statystycznymi, użytkownikami danych oraz respondentami w zakresie konsultacji metodologicznej i pomocy merytorycznej w ramach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w celu usprawnienia procesu udostępniania informacji użytkownikom zewnętrznym,
 • Współpracuje przy opracowaniu informacji do roczników, publikacji branżowych, organizacji międzynarodowych (Eurostat, OECD), jak i dla innych odbiorców, w tym akceptuje zasilające Bank Danych Regionalnych (bazę) wskaźniki i wielkości w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych,
 • Współuczestniczy w opracowaniu założeń do systemów informatycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz analizowania danych w celu uzyskania poprawności wyników badania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość zaganień zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posługiwanie się narzędziami informatycznymi do prowadzenia badań statystycznych (np. SPSS, SAS)
 • Znajomość zagadnień związanych z prezentacją wyników badań

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy