Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85560

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrzZakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w przypadku unikania opodatkowania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie dochodów (przychodów) wskazanych w art. 12, art. 13 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wydaje decyzje ustalające dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w Rozdziale 6a Działu III ustawy – Ordynacja podatkowa, w ramach ww. postępowań. Opracowuje w tych sprawach odpowiedzi na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych oraz opracowuje projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Prowadzi postępowania w zakresie wydawania opinii zabezpieczających (ich zmiany, uchylenia) oraz wydaje decyzje określające warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Opracowuje w tych sprawach odpowiedzi na skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych oraz sporządza projekty skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
 • Opiniuje wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie uzasadnionego przypuszczenia zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz środków ograniczających umowne korzyści oraz wnioski o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26b ust. 1 o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie istnienia uzasadnionego przypuszczenia wydania decyzji z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej oraz środków ograniczających umowne korzyści.
 • Reprezentuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach uregulowanych w Rozdziałach 1, 2, 4 i 5 Działu IIIa Ordynacji podatkowej.
 • Analizuje informacje i opracowuje dokumenty wykorzystywane w projektowaniu założeń ustaw oraz ustaw związanych ze stosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz uczestniczy w procesie legislacyjnym w zakresie dotyczącym procedowanych projektów.
 • Identyfikuje struktury agresywnego planowania podatkowego oraz współpracuje międzynarodowo z administracjami podatkowymi innych krajów w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania
 • Prowadzi postępowania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wszystkich źródeł określonych w ustawie, podatku dochodowego od osób prawnych, innych podatków oraz podatków i opłat lokalnych (z wyłączeniem podatku od towarów i usług) oraz współpracuje w tym zakresie z Wydziałem Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania I i Wydziałem Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania II.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa podatkowego lub w obszarze związanym z interpretacją przepisów prawa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa, CIT, PIT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatki i opłaty lokalne)
 • Znajomość zagadnień ekonomii i prawa gospodarczego
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki międzynarodowego prawa podatkowego oraz współpracy międzynarodowej

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-10-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy