Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85544

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Opracowuje metodologię badania w części dotyczącej paliw stałych, energii elektrycznej i ciepła w celu uzyskania wysokiej jakości wyników w badanym obszarze, a także inicjuje dostosowanie badania do zmian zachodzących w otoczeniu prawno-ekonomicznym,
 • Uczestniczy w analizie wyników badań w celu zapewnienia porównywalności i spójności danych, za które odpowiada,
 • Uczestniczy w opracowaniu systemu informacji w zakresie tematyki, za którą odpowiada, w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników jego wyników,
 • Uczestniczy w pracach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dziedzinowej Bazy Wiedzy Gospodarka Paliwowo-Energetyczna, w tym we wdrażaniu kolejnych modułów i bloków DBW, dbając o spójność i porównywalność prezentacji danych w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do wysokiej jakości danych statystycznych,
 • Uczestniczy w pracach prowadzonych w wydziale w zakresie pozostałych badań, opracowuje i aktualizuje dane publikowane przez wydział i przekazywane do organizacji międzynarodowych, w celu terminowej i efektywnej realizacji zadań oraz zapewnienia odpowiedniej jakości danych na potrzeby odbiorców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
 • Wiedza z obszaru rynku paliwowo-energetycznego
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne
 • Doświadczenie zawodowe: praca w administracji publicznej lub w służbach związanych tematycznie z gospodarowaniem paliwami i energią lub praca w statystyce
 • Posługiwanie się narzędziami informatycznymi do prowadzenia badań statystycznych, znajomość podstaw programowania

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-10-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy