Starszy specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84995

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • sporządza opinie do projektów aktów normatywnych kierowanych do uzgodnienia z Prezesem URE, przygotowuje i opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych
 • przygotowuje projekty opinii prawnych, wyjaśnień, informacji dotyczących stosowania i interpretacji przepisów prawa
 • uczestniczy w realizacji zadań związanych z zastępstwem procesowym, w tym reprezentuje Prezesa URE w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • przygotowuje i opiniuje projekty decyzji, upoważnień, pełnomocnictw oraz innych dokumentów związanych z organizacją pracy i funkcjonowaniem Urzędu
 • uczestniczy w przygotowaniu propozycji rozstrzygnięć na potrzeby postępowań, w tym administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne URE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze legislacji lub w obsłudze prawnej lub w administracji publicznej lub w obszarze energetycznym

 • Znajomość języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego na poziomie komunikatywnym B1
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej na potrzeby legislacji
 • Znajomość prawa energetycznego
 • Znajomość prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego (materialnego i proceduralnego)
 • Znajomość specyfiki rynku energetycznego
 • Znajomość orzecznictwa z zakresu prawa energetycznego
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność argumentowania, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z obszaru legislacji
 • Znajomość języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego na poziomie bardzo dobrym B2

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2021-09-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy