Starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84825

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na I piętrze, wystąpienia publiczne, reprezentowanie Urzędu na zewnątrz (prowadzenie uroczystości wręczenia odznaczeń), wysiłek fizyczny (transport odznaczeń), praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • weryfikuje wnioski o nadanie odznaczeń państwowych;
 • organizuje uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych;
 • współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi;
 • udziela kompleksowych informacji i wyjaśnień dotyczących procedury występowania z wnioskiem o odznaczenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: o orderach i odznaczeniach wraz z aktami wykonawczymi, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), obsługi klienta, skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Data dodania: 2021-09-23

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy