Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84391

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Koordynuje, nadzoruje i monitoruje terminowość realizacji zgłoszeń w ramach monitorowania stanu sieci WAN i MAN na terenie aglomeracji m. stołecznego Warszawy
 • Diagnozuje nieprawidłowo działającą sieć teleinformatyczną, określa przyczyny awarii, rozwiązuje problemy związane z realizacją transmisji danych w sieci WAN/MAN zgłaszane przez użytkowników Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) oraz Systemu Informacyjnego Schengen (SiS) i Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) przez usunięcie przyczyny lub eskalację
 • Udziela wsparcia i konsultacji technicznych administratorom jednostek terenowych Policji zlokalizowanych na terenie całego kraju i służbom technicznym innych służb
 • Współpracuje z inżynierami zespołów wsparcia sieci, usług sieciowych, usług głosowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w ramach zgłoszeń dotyczących naruszania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Przyjmuje i prowadzi ewidencję zgłoszeń o awariach i planowanych pracach serwisowych w aplikacji typu Help Desk zgodnie z ITIL
 • Organizuje procesy utrzymaniowe i wdraża narzędzia informatyczne na potrzeby Służby Dyżurnej
 • Współpracuje ze specjalistami z dziedziny TI - pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby krytycznych systemów teleinformatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu teleinformatycznym i/lub telekomunikacyjnym i/lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat pracy w zakresie samodzielnego administrowania produkcyjnymi sieciami TCP/IP
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej sieci i systemów teleinformatycznych
 • Umiejętność stosowania w praktyce rozwiązań oraz technologii w obszarze infrastruktury sieciowej i serwerowej z zaawansowanym routingiem
 • Praktyczna umiejętność administrowania urządzeniami sieciowymi
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Inicjatywa i dynamika w działaniu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: z zakresu administrowania urządzeniami sieciowymi i systemami Linux/Unix : 1. na poziomie certyfikatu CCNA I CCNA Voice 2. na poziomie rozwiązań routingu przedstawionych na kursach ICND1 i ICND2
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy