Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83760

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


- UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Zakres zadań

 • Koordynuje przygotowanie merytoryczne spotkania z udziałem kierownictwa MI o charakterze międzynarodowym, w tym: sporządza materiały informacyjne i tezowe dla członków kierownictwa MI w zakresie realizacji polityki transportowej na podstawie analizy dostępnych dokumentów, jak również we współpracy z departamentami merytorycznymi MI oraz instytucjami zewnętrznymi, monitoruje aktualny stan polskich stosunków międzynarodowych, w szczególności relacji z partnerami wchodzącymi w zakres kompetencji obszarowej wydziału
 • Odpowiada za organizację wizyt zagranicznych członków kierownictwa MI oraz za podejmowanie delegacji zagranicznych w MI, w których udział biorą członkowie kierownictwa MI, w tym: opracowuje stosowny materiał tezowo – informacyjny dla przedstawicieli Kierownictwa MI na spotkania z partnerami zagranicznymi; współpracuje z placówkami dyplomatycznymi RP za granicą oraz innymi instytucjami publicznymi (np. polskimi lub zagranicznymi resortami), placówkami dyplomatycznymi państw obcych lub przedstawicielstwami instytucji europejskich w Polsce, jak również podmiotami prywatnymi (np. firmami świadczącymi usługi logistyczne, tłumaczeniowe i in.) wspierającymi organizację wizyty; monitoruje proces realizacji zobowiązań podjętych podczas spotkań z partnerami zagranicznymi; dba o zachowanie zasad protokołu dyplomatycznego podczas organizacji wizyty; sporządza sprawozdania z przeprowadzonych rozmów
 • Opracowuje materiały tezowo - informacyjne z zakresu międzynarodowej współpracy dwustronnej z wybranymi państwami w zakresie transportu. Proponuje stanowiska, jakie powinny być prezentowane przez stronę polską dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu oraz innych organów administracji rządowej w tym Kancelarii Premiera, MSZ, MSWiA oraz MRPiT na spotkania z odpowiednimi przedstawicielami tych państw
 • Prowadzi sprawy dotyczące wielogałęziowej dwustronnej współpracy w dziedzinie transportu, (komisje, grupy robocze), uczestniczy w pracach tych gremiów; przygotowuje tematykę obrad komisji lub grup roboczych oraz stanowiska jakie powinny być prezentowane przez stronę polską w czasie rozmów, opracowuje protokoły i sprawozdania z rozmów, a także monitoruje wykonania ustaleń podjętych w czasie tych rozmów i spotkań
 • Samodzielnie analizuje dokumenty w obszarze transportu; monitoruje zmiany zachodzące w ww. obszarach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w tym co najmniej rok na stanowisku związanym z problematyką międzynarodową/UE
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej
 • Ogólna wiedza z zakresu działania Ministerstwa Infrastruktury
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

  Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

  Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-09-02

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy