Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83690

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • praca w terenie;

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;

 • zagrożenie korupcją;

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Opracowuje strategię i programy oraz wykonuje audyty Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, w szczególności audyty desygnacyjne, coroczne audyty: systemów zarządzania i kontroli, operacji, zestawień wydatków.
 • Opracowuje strategię i programy oraz koordynuje audyty Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 • Opracowuje programy oraz koordynuje i wykonuje audyty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.
 • Opracowuje, pozostające we właściwości wydziału, projekty opinii oraz sprawozdania.
 • Opracowuje podsumowania i wystąpienia do jednostek podlegających badaniom.
 • Bierze udział i obsługuje misje audytowe KE, ETO oraz innych instytucji UE.
 • Koordynuje nieplanowane audyty i kontrole w zakresie wykorzystania środków Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 • Przeprowadza nieplanowane audyty i kontrole w zakresie wykorzystania środków następujących programów: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub zarządzanie lub administracja lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie audytu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli
 • Jeden z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury w zakresie realizowanych zadań oraz komunikowanie się z KE
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących funduszy strukturalnych
 • Wiedza z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie audytor wewnętrzny / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Szczególne uprawnienie: audytor wewnętrzny / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-08-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy