Starszy specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83313

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. 

Zakres zadań

 • Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej;
 • Opiniuje wnioski o zamówienie publicznego;
 • Współtworzy plan zamówień publicznych;
 • Współtworzy okresowe sprawozdania i raporty;
 • Współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi organami administracji publicznej, w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi;
 • Opracowuje projekty wyjaśnień, w związku z kontrolami zamówień publicznych przeprowadzanymi w Urzędzie;
 • Opracowuje projekty regulacji wewnętrznych, dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w obszarze zamówień publicznych, w tym rok na stanowisku specjalistycznym
 • Biegła znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym prawa Unii Europejskiej, w zakresie zamówień publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość orzecznictwa KIO, SO i ETS;
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji w postępowaniach oraz obowiązujących formularzy (w tym ogłoszeń ZP);
 • Kursy i szkolenia z zakresu znajomości i stosowania ustawy P.z.p.
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, komunikatywność, współpraca w zespole, rozwiązywanie problemów, samodzielność, kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość j. ang. na poziomie komunikatywnym;

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-08-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy