Starszy specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83140

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. 

 • Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 

 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Sporządza harmonogram realizacji wydatków budżetowych na zadania realizowane przez Departament oraz prognozy wydatków i zapotrzebowań na środki budżetowe Departamentu na podstawie analizy danych otrzymanych z komórek wewnętrznych Departamentu oraz umów zawartych przez Departament.
 • Sporządza dokumenty potwierdzające wysokość dofinansowania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących weteranom poszkodowanym i innym osobom uprawnionym, na podstawie danych otrzymanych z komórki wewnętrznej Departamentu.
 • Weryfikuje dokumenty księgowe (faktury i wnioski) w zakresie zgodności z terminami zapotrzebowań na środki budżetowe.
 • Prowadzi ewidencję umów i aneksów do umów dotyczących zadań objętych planem finansowym wydatków Departamentu.
 • Prowadzi ewidencję limitów wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych przydzielonych dyrektorowi Departamentu i jego zastępcom, limitów wydatków z funduszu podstawowego nagród i zapomóg żołnierzy Departamentu oraz funduszy celowych nagród przewidzianych dla jednostek podporządkowanych.
 • Opracowuje dokumenty dotyczące funduszu podstawowego nagród i zapomóg żołnierzy Departamentu, w tym projekty decyzji dyrektora Departamentu oraz funduszy celowych nagród przewidzianych dla jednostek podporządkowanych, w oparciu o przyznane limity i wytyczne dyrektora Departamentu.
 • Opiniuje i weryfikuje projekty umów zawierane przez Departament w zakresie warunków, terminów płatności i rozliczeń oraz kar umownych.
 • Bierze udział w wykonywaniu zadań związanych z nadzorem nad realizacją umów zawieranych przez Departament oraz realizacją zadań przez jednostki podporządkowane w zakresie ekonomiczno-finansowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku w obszarze finansów publicznych lub ochrony zdrowia lub rachunkowości.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne".
 • Znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, struktury organizacyjnej MON.
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

  Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

  Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-09-17

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

  Data dodania: 2021-08-20

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy