Starszy specjalista

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83015

Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet). Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

 • Warunki pracy: praca biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z kontrolą jakości handlowej owoców i warzyw, cukru i miodu
 • opracowuje Programy kontroli, Informacje zbiorcze o wynikach kontroli oraz instrukcje dla WIJHARS, dotyczące owoców i warzyw, cukru i miodu
 • przygotowuje propozycje tematów kontroli do Rocznego ramowego planu kontroli, przygotowuje Wytyczne kwartalne do planów kontroli w zakresie ww. branż.
 • przygotowuje projekty opinii Głównego Inspektora JHARS odnośnie świeżych owoców i warzyw, cukru i miodu ubiegających się o przyznanie znaku "Poznaj Dobrą Żwyność"
 • przygotowuje pod względem merytorycznym szkolenia w zakresie jakości handlowej ww. grup artykułów rolno-spożywczych
 • wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego w zakresie kompetencji Biura

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe technologia żywności lub kierunek rolny lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze branż produkcji spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw, cukru i miodu
 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów dotyczących rynku owoców i warzyw, cukru i miodu
 • znajomość przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • umiejętność analizy i interpretacji przepisów
 • umiejętność komunikacji werbalnej i pisemnej
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych i pracą pod dużą presją czasu
 • kreatywność i przejawianie inicjatywy
 • obsługa programów komputerowych w zakresie MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z prawodawstwem UE
 • znajomość funkcjonowania polskiej administracji publicznej
 • znajomość systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Data dodania: 2021-08-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy