Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81098

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Opracowuje raporty i inne produkty projektu Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej w celu prawidłowej realizacji projektu
 • Bierze udział w operacjonalizacji zakresu podmiotowego i przedmiotowego monitoringu ekonomii społecznej i diagnozuje dostępności danych administracyjnych w tym zakresie w celu prawidłowej realizacji projektu Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej
 • Współpracuje przy opracowaniu i zasileniu danymi ogólnodostępnego narzędzia internetowego, a także nalicza wskaźniki w oparciu o dane administracyjne w celu prawidłowej realizacji projektu Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej.
 • Współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach zespołu specjalistów w celu prawidłowej realizacji projektu Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej
 • Dokonuje charakterystyki jakości zbiorów danych administracyjnych, ich zakresu, opis struktury, określa możliwości wykorzystania w celu prawidłowej realizacji projektu Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej
 • Wspiera opracowywania rachunku satelitarnego ekonomii/gospodarki społecznej w celu prawidłowej realizacji projektu Zintegrowany system monitorowania sektora ekonomii społecznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość aktów prawnych i wiedza merytoryczna z zakresu ekonomii społecznej
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu nauk społecznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym
 • Znajomość pakietu statystycznego SPSS lub innego

Podobne oferty pracy

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: małopolskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: świętokrzyskie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Junior Administration Specialist

Is this job for me? You are looking for a job in a stable international company where you can start your career, take advantage of training programs and build up your skills step-by-step. Although you dont have much professional experience, you learn fast and are...

Firma: Aon

Lokalizacja: łódzkie /

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-07-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy