Starszy specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 81104

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda umożliwiająca wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 7 piętrze.

 • Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy.

 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Monitoruje realizację budżetu Dyrektora Generalnego MON w części dotyczącej wydatków rzeczowych oraz sporządza okresowe i doraźne analizy oraz informacje w tym zakresie w celu dostarczenia rzetelnych informacji dotyczących wykonania budżetu DG MON.
 • Prowadzi ewidencję projektu planu finansowego Dyrektora Generalnego MON i planu finansowego Dyrektora Generalnego MON w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) w celu dostarczenia aktualnych informacji o wysokości i strukturze budżetu Dysponenta środkow budżetowych.
 • Przygotowuje propozycje zmian w planie finansowym leżące w kompetencjach Dyrektora Generalnego MON w celu zarządzania planem finansowym stosownie do potrzeb wynikających z realizacji zadań.
 • Opracowuje materiały do projektu budżetu Dyrektora Generalnego MON w celu finansowego zabezpieczenia realizacji zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa, Ataszatów Obrony oraz Polskich Przedstawicielstw Wojskowych.
 • Sporządza wnioski do dysponenta części o dokonanie zmian w planie finansowym i prowadzi proces ich uzgadniania w celu dokonania zmian stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych zadań.
 • Przygotowuje dane wchodzące w zakres udzielanych informacji publicznych, odpowiedzi na interpelacje i zapytania dziennikarskie o zagadnienia opracowywane w Zespole Planowania Budżetowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej 1 roku w obszarze finansów publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne"
 • Znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzeniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych (praca na wysokościach) Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy...

  Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra

  Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu. Pracownikom oferujemy: - dodatek za wieloletnią pracę w...

  Firma: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

  Lokalizacja: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na IV piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno-sanitarne...

  Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

  Data dodania: 2021-07-11

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy