Starszy specjalista

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80562

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawozdawczość kadrowo-finansową w celu prawidłowego przedstawienia danych dotyczących Izby.
 • Przygotowuje dane statystyczne w zakresie zatrudnienia celem wsparcia DIAS w realizacji pożądanej polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Obsługuje/monitoruje bazy danych niezbędne do realizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) celem prowadzenia sprawozdawczości w tym zakresie.
 • Wspiera procesy przygotowania polityki wynagrodzeń/uposażeń oraz budowania struktury zatrudnienia w Izbie oraz sporządza raporty, analizy i informacje w tym zakresie w celu prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi w Izbie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub powyżej 1 roku w komórce ds. HR, szkoleń, kadr, finansów
 • Znajomość kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (ze szczególnym uwzględnieniem Działu I,II,III,VI, VII oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy)
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętności analityczne
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Data dodania: 2021-07-01

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy