Starszy specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80490

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realiacji zadań.


1. Praca biurowa,


2. Wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,


3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin,


4. Użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,


5. Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Opracowuje treść wydawanych przez Dyrektora Zakładu upoważnień, na podstawie potrzeb zgłoszonych przez komórki organizaycjne, w tym samodzielne stanowiska pracy.
 • Prowadzi rejestr upoważnień udzielanych przez Dyrektora Zakładu.
 • Ewidencjonuje wydawane w zakładzie wewnętrzne akty i prowadzi ich bazę.
 • Współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, w tym samodzielnymi stanowiskami pracy, w opracowywaniu projektów upoważnień.
 • Prowadzi wewnętrzne uzgodnienia z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, w tym samodzielnymi stanowiskami pracy, w sprawie projektowanych wewnętrznych aktów wydawanych w Zakładzie, zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizaycjnym komórek organizacyjnych Zakładu Emerytakno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych w zakresie obszaru działania Wydziału.
 • Bierze udzaił w powoływanych w Zakładzie zespołach zadaniowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego

 • - umiejętność wykorzystywania obowiązujących przepisów prawnych,
 • - umiejętność redagowania zwięzłych i wyrazistych tekstów oraz jasnego i prostego formułowania komunikatów,
 • - bardzo dobra umiejętność organizowania pracy własnej,
 • - umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - komunikatywność

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Data dodania: 2021-06-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy