Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80145

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze administracyjno-biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków
inwalidzkich, winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne). Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Dekretuje i prowadzi ewidencję dowodów księgowych w informatycznym systemie finansowo-księgowym zgodnie z obowiązującym planem kont i klasyfikacją budżetową oraz wg budżetu zadaniowego z uwzględnieniem źródeł finansowania.
 • Sporządza obowiązujące jednostkę sprawozdania budżetowe i statystyczne w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
 • Prowadzi bieżącą analizę sald kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie obrotów i sald kont bilansowych i wynikowych.
 • Wystawia wewnętrzne dowody księgowe.
 • Przygotowuje informacje niezbędne do sporządzenia analizy z wykonania budżetu dochodów i wydatków jednostki.
 • Współudziała w rozliczeniach w zakresie ZFŚS
 • Współpracuje przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ewidencji księgowej w jednostce sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń do ustawy, znajomość ustawy o rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Samodzielność, sprawna organizacja pracy własnej.
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office (w tym arkusza Excel), poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-06-25

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy