Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80174

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:


• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)


• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


 


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumenty do realizacji zakupów, dostaw i usług na potrzeby Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
 • Prowadzi ewidencję zdarzeń lotniczych, w tym obsługuje Centralną Bazę Zgłoszeń, uzupełnia bazy danych Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, aktualizuje rejestr zdarzeń badanych lub nadzorowanych przez PKBWL, prowadzi korespondencję.
 • Bierze udział w przygotowywaniu posiedzeń, spotkań, szkoleń i konferencji Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
 • Zamieszcza informacje na stronie internetowej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
 • Przygotowuje projekty pism, analiz, zestawień.
 • Pełni zastępstwo w zakresie obsługi sekretarskiej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • ogólna wiedza na temat funkcjonowania administracji publicznej
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu lotnictwa cywilnego, w tym przepisów dotyczących badań zdarzeń lotniczych
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • dobra znajomość MS Excel
 • znajomość języka angelskiego na poziomie B1
 • organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-06-25

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy