Starszy specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79537

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Terminowo i prawidłowo nalicza i wypłaca wynagrodzenia i inne świadczenia;
 • Terminowo i rzetelne nalicza, pobiera i odprowadza należności publicznoprawne od wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych;
 • Terminowo realizuje zadania związane z obowiązkami pracodawcy i zleceniodawcy w zakresie dokonywania czynności przewidzianych przepisami o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego;
 • Nalicza i wypłaca świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • Realizuje zadania związane ze współpracą z wydziałem ds. księgowości w zakresie prawidłowego księgowania list płac, a także zgodności w księgach rachunkowych;
 • Współpracuje z komórką właściwą ds. analiz i planowania, w zakresie bieżących analiz oraz zaangażowania środków finansowych na wynagrodzenia;
 • Opracowuje dane, sporządza i przekazuje sprawozdania budżetowe i statystyczne;
 • Opracowuje sporządzanie zestawień i analiz niezbędnych na potrzeby kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w naliczaniu wynagrodzeń;
 • Znajomość przepisów: ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych do powyższych aktów prawnych.
 • Umiejętności: biegłe poruszanie się w środowisku Windows i Microsoft Office (Word, Excel).
 • Kompetencje: sumienność, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, myślenie analityczne, samodzielność, orientacja na klienta, rozwiązywanie problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończony kurs specjalistyczny kadrowo-płacowy.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2021-06-10

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy