Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79180

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

 • UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Zakres zadań

 • Gospodaruje mieniem Skarbu Państwa w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) w tym: przygotowuje zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na rozporządzanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nieruchomościami niebędącymi mieniem, o którym mowa w art. 261 ust. 1 Prawo wodne; przygotowuje zgody ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej na zbywanie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa
 • Sprawuje nadzór nad PGW WP w tym: w zakresie prawidłowego wykonywania przez nich ustawowo określonych zadań; opiniuje i zatwierdza dokumenty (m.in. statuty, zarządzenia, plany, sprawozdania)
 • Sprawuje nadzór nad państwową służbą hydrologiczno-meteorologiczną, państwową służbą do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz państwową służbą hydrogeologiczną w tym: zatwierdza roczne sprawozdania z realizacji zadań; kontroluje efektywność i celowość wydatkowania środków publicznych na realizację zadań
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwa w zakresie działalności PGW WP w tym: tworzy bazy wiedzy; przekazuje informacje zainteresowanym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z administracją publiczną lub gospodarką nieruchomościami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość systemu prawa, w tym w szczególności Konstytucji RP
 • Znajomość ustawy Prawo wodne
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość przepisów aktów normatywnych w zakresie działu administracji rządowej - gospodarka wodna
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-06-04

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy