Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79132

Warunki pracy


 • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na I, IV, VII i VIII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z  niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie


 • Zagrożenie korupcją
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Konieczność jednoczesnej realizacji wielu złożonych zadań
 • Wykonywanie zadań pod presją czasuZakres zadań

 • Realizuje zadania związane z wdrażaniem, realizacją, monitorowaniem i finansowaniem projektu w zakresie wsparcia procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek
 • Realizuje zadania w zakresie planowania i przeznaczenia środków w ramach realizacji ww. projektu: — przygotowywanie i prowadzanie procedur przetargowych, — zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów, — monitorowanie wydatkowania środków w ramach realizacji zawartych umów w celu zapewnienia właściwego wdrożenia i realizacji zadań ww. projektu
 • Współpracuje z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji "Poltransplant" - Partnerem projektu oraz realizatorami i beneficjentami projektu
 • Analizuje stopień realizacji projektu, w tym wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz osiągniętych celów i mierników, w celu zapewnienia właściwego monitorowania ich realizacji oraz weryfikacji prawidłowego wydatkowania środków
 • Realizuje zadania dotyczące merytorycznego monitorowania realizacji umów oraz sprawdzania pod względem merytorycznym rozliczeń do zawartych umów, w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad prawidłowym wykonaniem zadań i wydatkowaniem środków przekazanych realizatorom w ramach zawartych umów
 • Realizuje zadania związane z opracowaniem standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek dla podmiotów leczniczych
 • Realizuje zadania związane z organizacją szkoleń dot. standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek i ich wdrożenia oraz z zakresu kontroli wdrażania standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek
 • Realizuje zadania związane z kontrolą wdrażania standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek, w tym związanych z wizytami akredytacyjnymi w podmiotach leczniczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu prawa, medycyny, zdrowia publicznego, administracji publicznej lub ekonomii (nauk o zarządzaniu)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub związanego z wdrażaniem /realizacją projektów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz jej aktów wykonawczych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość mechanizmów zarządzania jakością i monitorowania jakości w ochronie zdrowia
 • Znajomość ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia
 • Znajomość zasad realizacji programów finansowanych ze środków UE
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-06-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy