Starszy specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78818

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


 

Zakres zadań

 • Przygotowywanie tekstów informacyjnych i promocyjnych na strony internetowe ministerstwa. Prowadzenie korekty redaktorskiej tekstów informacyjnych wytworzonych przez pozostałych pracowników departamentu oraz ministerstwa, a także stron internetowych resortu w celu zapewnienia poprawności publikowanych informacji.
 • Monitorowanie obecności problematyki oświaty i nauki w środkach masowego przekazu, w tym w prasie, radiu i telewizji oraz w Internecie, mediach społecznościowych, forach internetowych. Przygotowanie zestawień dotyczących najważniejszych tematów podejmowanych w mediach w celu szybkiego reagowania na informacje prasowe. Codzienny przegląd prasy. Współpracowanie z rzecznikiem prasowym ministerstwa
 • Współpraca z innymi departamentami urzędu w zakresie organizacji wydarzeń medialnych i merytorycznych oraz uczestniczenie w przygotowaniach konferencji prasowych członków Kierownictwa ministerstwa, w tym przygotowanie projektów komunikatów prasowych, wykonywanie zdjęć, materiałów dla dziennikarzy, zaproszeń dla mediów itp.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania dziennikarzy.
 • Współpraca z jednostkami podległymi ministrowi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań informacyjnych, z tym zbieranie informacji na temat realizowanych działań oraz wydarzeń istotnych z punktu widzenia kreowania polityki informacyjnej ministerstwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pisania oraz redagowania tekstów informacyjno-promocyjnych.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • umiejętność redagowania i korekty tekstów
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • znajomość ustawy prawo prasowe
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • umiejętność przygotowywania przeglądu prasy
 • umiejętność obsługi sprzętu foto/wideo
 • komunikatywność
 • umiejętność współpracy
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność
 • przeszkolenie z zakresu redakcji lub korekty tekstów

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2021-05-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy