Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77566

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bierze udział w administrowaniu centralnymi systemami informatycznymi w szczególności Systemem Finansowo – Księgowym (FK), Systemem Wspomagania Obsługi Policji (SWOP), Systemem Narzędzi Psychologicznych SYNAPS
 • Bierze udział w analizowaniu i rozwiązuje złożone, ważniejsze i nietypowe problemy użytkowników systemów informatycznych Policji, w szczególności w zakresie Systemu Wspomagania Dowodzenia
 • Współpracuje ze specjalistami z dziedziny IT - pracownikami działów IT wybranych instytucji Państwowych w ramach realizacji zawartych porozumień
 • Współpracuje ze specjalistami z dziedziny IT - pracownikami firm zewnętrznych w ramach realizacji zawartych umów
 • Definiuje wymagania oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia w zakresie właściwości Wydziału
 • Bierze udział w analizach, opracowywaniu założeń oraz pracach wdrożeniowych w zakresie budowy i wdrożenia nowych oraz modernizacji istniejących systemów informatycznych
 • Opracowuje procedury eksploatacyjne systemów informatycznych w szczególności w zakresie Systemu Wspomagania Dowodzenia
 • Uczestniczy w pracach zespołów, komisji przetargowych realizowanych przez Biuro Łączności i Informatyki KGP przedsięwzięć teleinformatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne albo szkoła wyższa bez określonego profilu i studia podyplomowe kierunkowe w jednym z w/w kierunków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w administracji systemów informatycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej
 • Umiejętność koordynowania działań
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów
 • Zdolności analityczne i prognozowania
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Operatywność, inicjatywa i zaangażowanie
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne w tym nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia specjalistyczne z zakresu administracji systemami operacyjnymi, bazami danych i serwerami aplikacyjnymi
 • Przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne"
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość technik negocjacyjnych
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność szybkiego uczenia się

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-05-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy