Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77571

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Dokonuje korekty językowej tekstów do miesięcznika „Gazeta Policyjna”, nanosi poprawki oraz adiustuje artykuły pod względem logicznym i językowym na wydrukowanych kolumnach po składzie komputerowym
 • Zbiera zamówienia na prenumeratę oraz zlecenia reklamowe do miesięcznika „Gazety Policyjnej”
 • Weryfikuje pod względem technicznym nadsyłane materiały reklamowe przeznaczone do publikacji
 • Przygotowuje transkrypcję i audiodeskrypcję do materiałów publikowanych na portalu policyjnym i na policyjnych profilach w mediach społecznościowych
 • Bierze udział w organizacji przedsięwzięć z zakresu promocji i komunikacji społecznej związanych z produkcją materiałów promocyjnych i organizacji imprez promujących Policję
 • Opracowuje materiały informacyjne oraz korespondencję okolicznościową dotyczącą przedsięwzięć z udziałem kierownictwa Policji i Biura Komunikacji Społecznej KGP
 • Opracowuje graficznie i przygotowuje do druku wydawnictwa specjalne (albumy okolicznościowe)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w pracy redakcyjnej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Znajomość programów do komputerowego składu tekstu (DTP)
 • Kreatywność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-05-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy