Starszy specjalista

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77736

Warunki pracy

Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Wdraża Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w tym: bierze udział w przygotowywaniu i aktualizowaniu wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków i Pomocy Technicznej
 • Ocenia i wybiera projekty w ramach PO WER, w tym: monitoruje efektywność procesu, rozpatruje protesty wnioskodawców od wyników oceny projektów, merytorycznie ocenia projekty PT Instytucji Pośredniczących PO WER
 • Poświadcza wydatki w projektach Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczących PO WER, w tym: weryfikuje wnioski o płatność IP PO WER z PT, przygotowuje poświadczenia z wydatków PT do Instytucji Certyfikującej PO WER
 • Koordynuje procesy kontroli/audytów prowadzonych przez instytucje zewnętrzne (KE,ETO)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Wiedza z zakresu kontroli i audytu
 • Wiedza z zakresu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z zakresu pomocy technicznej
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi MS Office - Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-30

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy