Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77537

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Opracowuje oceny skutków regulacji oraz analizy, w tym analizy środowiskowe, określające wpływ proponowanych rozwiązań regulacyjnych na rynek elektromobilności i paliw alternatywnych, gospodarkę, społeczeństwo w transporcie
 • Monitoruje rozwój infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce, w tym rozwój infrastruktur do tankowania/ładowania pojazdów i realizację obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Uczestniczy w pracach grup eksperckich Komisji Europejskiej, grup roboczy Rady Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych dotyczących elektromobilności i paliw alternatywnych, przygotowuje również materiały oraz tezy na posiedzenia
 • Przygotowuje i udziela informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy, w zakresie rozwoju elektromobilności i rynku paliw alternatywnych w Polsce
 • Współpracuje z organami administracji oraz podmiotami sektora paliwowego, sektora elektromobilności i sektora paliw alternatywnych
 • Inicjuje rozpoczęcie prac nad regulacjami związanymi z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi na podstawie prowadzonych analiz

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze energetyki, w tym paliw alternatywnych w transporcie lub w obszarze transportu lub ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość tematyki paliw alternatywnych i powiązanej z nimi infrastruktury
 • znajomość przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • znajomość problematyki sektora paliwowego
 • wiedza z zakresu zasad określania efektu ekologicznego w transporcie
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy