Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77679

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Praca pod presją czasu.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Gromadzi w Centralnej Aplikacji Statystycznej dane statystyczne w ramach prowadzonej sprawozdawczości statystycznej wynikającej z zapisów programu badań statystycznych statystyki publicznej pozostającej w obszarze kompetencji merytorycznej Departamentu
 • ­Przygotowuje i weryfikuje druki sprawozdawcze w zakresie prowadzonej sprawozdawczości statystycznej, w tym przekazuje do Departamentu Informatyki zweryfikowane i zatwierdzone druki sprawozdawcze w zakresie prowadzonej sprawozdawczości statystycznej wraz z opracowanymi regułami oraz objaśnieniami celem ich implementacji w Centralnej Aplikacji Statystycznej.
 • ­Monitoruje wskaźniki ubóstwa, głównie w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyniki badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, w tym w zakresie minimum egzystencji i sporządzanie raportów wraz z wnioskami.
 • ­Udostępnia Głównemu Urzędowi Statystycznemu w Centralnej Aplikacji Statystycznej zgromadzonych, zweryfikowanych i scalonych danych statystycznych w ramach prowadzonej sprawozdawczości statystycznej wynikającej z zapisów programu badań statystycznych statystyki publicznej.
 • ­Udziela odpowiedzi i wyjaśnień, w tym o charakterze interpretacyjnym, w szczególności w zakresie gromadzonych danych statystycznych.
 • ­Formułuje i zgłasza zmiany w wymaganiach dla systemu teleinformatycznego w zakresie prowadzonej obsługi sprawozdawczości statystycznej oraz analizuje dane statystyczne z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci zbiorów centralnych otrzymywanych z DI.
 • ­Gromadzi i analizuje dane z rejestru kar pieniężnych nakładanych za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówek zapewniających całodobową opiekę niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie analizy danych statystycznych
 • ­Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej
 • ­Znajomość przepisów prawa w zakresie statystyki publicznej
 • Znajomość podstawowych zagadnień wynikających z ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość podstawowych zagadnień wynikających z ustawy o dochodach j.s.t.,
 • ­Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­Umiejętność analizy danych statystycznych
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­Umiejętność współpracy
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy