Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77609

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zagrożeniem korupcją.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • realizuje zadania związane z naborami kandydatów do pracy w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska prowadzonymi w formie papierowej i elektronicznej w tym za pośrednictwem systemu do e-rekrutacji, w szczególności odpowiada za kontakt z kandydatami, przeprowadza poszczególne etapy naboru, sporządza dokumentację w celu dokonania selekcji i wyboru kandydata do zatrudnienia. Realizuje zadania związane z wprowadzaniem pracowników do nowej organizacji, podstawowym szkoleniem wprowadzającym do organizacji i przekazanie pakietu startowego („on-boarding”)
 • realizuje zadania związane z prowadzeniem i bieżącym aktualizowaniem informacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na portalach internetowych używanych do pośrednictwa w zatrudnieniu, w szczególności: BIP, portal KPRM, linkedin, e-recruiter , pracuj.pl, itp
 • realizuje zadania związane z koordynowaniem weryfikowaniem i aktualizowaniem opisów stanowisk pracy w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • realizuje zadania związane z organizacją staży dla bezrobotnych, wolontariatów oraz praktyk studenckich, w tym: przygotowuje wnioski o zorganizowanie staży dla bezrobotnych, ogłoszenia o naborze na praktyki/wolontariat/staż, odpowiada za kontakt z kandydatami, przygotowuje projekty porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych oraz opiniuje umowy z urzędami lub uczelniami w tym zakresie, kieruje kandydatów na szkolenia BHP, wydaje zaświadczenia, prowadzi rejestr staży, praktyk i wolontariatów
 • bada i definiuje potrzeby szkoleniowe oraz tworzy plany szkoleń dla pracowników organizacji
 • realizuje zadania związane z procesem sporządzania indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ) oraz ocen pracowniczych: pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz ocen okresowych w służbie cywilnej; w celu zapewnienia terminowości i rzetelności procesu dokonywania ocen pracowniczych i sporządzania IPRZ. Analizuje sporządzone oceny pod względem formalnym, zasadności przedłużenia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowy na czas określony
 • organizuje służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w służbie cywilnej
 • sporządza dokumenty w zakresie reklamowania i wyreklamowania pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość zagadnień z zakresu planowania ścieżek kariery i rozwoju zawodowego
 • znajomość narzędzi efektywnej rekrutacji i selekcji i umiejętność ich wykorzystania
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • dobra umiejętność obsługi: MS Word, Excel, Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z prowadzenia sesji AC/DC
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość przepisów prawa pracy

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-04-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy