Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77295

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


• umowa na czas zastępstwa

Zakres zadań

 • Opracowuje i opiniuje projekty dokumentów rządowych i resortowych, w tym aktów prawnych, przedstawianych pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów we współpracy z Departamentami Ministerstwa i pozostałymi komórkami organizacyjnymi Departamentu;
 • Przygotowuje i uzgadnia stanowiska Rządu w sprawach lotnictwa cywilnego, instrukcje na posiedzenia grup roboczych, Komitetu Stałych Przedstawicieli oraz Rady Unii Europejskiej, a także nadzoruje realizację przez Prezesa ULC zadań w dziedzinie współpracy międzynarodowej w tym zakresie we współpracy z właściwymi komórkami Ministerstwa;
 • Pozyskuje i przekazuje instytucjom zapewniającym służby żeglugi powietrznej, portom lotniczym i innym jednostkom informacje na temat dostępnych funduszy na rozwój lotnictwa cywilnego;
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym monitoruje i współpracuje z jednostkami w przedmiotowym zakresie;
 • Współpracuje z Wydziałem Rozwoju Rynku Transportu Lotniczego w zakresie współpracy międzynarodowej i koordynacji krajowej w obszarze funkcjonowania i zarządzania lotniskami w tym zadań związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych związanych z funkcjonowaniem transportu lotniczego i współpracuje w tym zakresie z ministrem właściwym do spraw klimatu, Urzędem Lotnictwa Cywilnego i innymi jednostkami;
 • Współpracuje w obszarze bezpieczeństwa, ochrony w lotnictwie cywilnym oraz ochrony środowiska, w tym wykorzystania źródeł energii w lotnictwie cywilnym z międzynarodowymi oraz wspólnotowymi organizacjami lotniczymi (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) oraz stowarzyszeniami międzynarodowymi reprezentującymi podmioty zaangażowane w obszarze transportu lotniczego (np. IATA, AEA, ERA, ACI, CANSO) przedstawia stanowisko Ministerstwa lub opiniuje propozycję stanowiska Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tych gremiach;
 • Współpracuje z Wydziałem Prawnym w zakresie opracowania i opiniowania projektów dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych w zakresie ustawy Prawo lotnicze, innych ustaw oraz umów międzynarodowych w ramach właściwości Stanowiska, analizuje i opiniuje prawo europejskie oraz wnioski prejudycjalne i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Departamentu;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej lub finansowaniu projektów inwestycyjnych
 • Znajomość zasad finansowania inwestycji, w szczególności z udziałem środków UE
 • Znajomość ustawy - Prawo lotnicze
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-26

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy