Starszy specjalista

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77432

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • krajowe wyjazdy służbowe (do 10 w roku),

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na parterze - 2 szt., na I piętrze - 2 szt.),

 • winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • wejście do obiektu od strony pl. Trzech Krzyży przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • wejście do obiektu od strony ul. Wspólnej - częściowo przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (pochylnie),

 • ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Zakres zadań

 • prowadzi prace i analizy dotyczące energetyki rozproszonej i prosumenckiej, inicjuje działania na rzecz rozwoju różnych form energetyki,
 • prowadzi obsługę merytoryczną i organizacyjną Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • nadzoruje realizację umów i porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami,
 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego oraz obsługę interpelacji i zapytań poselskich,
 • prowadzi działania/projekty informacyjno-edukacyjne,
 • monitoruje wdrażanie strategii i programów,
 • bierze udział w prowadzeniu postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: co najmniej 2 lata w obszarze energetyki
 • wiedza z zakresu prawa energetycznego – krajowego i europejskiego,
 • wiedza z zakresu energetyki prosumenckiej i rozproszonej,
 • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii,
 • wiedza dotycząca funkcjonowania krajowego rynku energii,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • kreatywność i myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa , możliwa praca w terenie. Praca przy monitorze ekranowym powyzej 4 godzin, obsługa urzadzeń biurowych ( komputer, skaner, kserokopiarka, faks, niszczarka) . Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe-sanitarno-higieniczne nie...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca od poniedziałku do piątku od 07:00 do 15:00 praca w siedzibie urzędu kontakt z przedstawicielami firm, interesantami, pracownikami administracji rządowej i samorządowej, pracownikami innych wydziałów obsługa klientów zewnętrznych...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-26

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy