Starszy specjalista

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 77471

Warunki pracy

praca biurowa, naturalne i sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, przy wejściu do budynku znajduje się winda

Zakres zadań

 • prowadzenie akt osobowych pracowników Policji zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie rozkazów personalnych wydawanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce dotyczących pracowników Policji, przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy pracowników KMP w Ostrołęce i KP w Myszyńcu, przygotowywanie dokumentów pracowników Policji ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty inwalidzkiej i przesyłanie ich do ZUS,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników i terminowe przekazywanie ich do komórki finansowej, prowadzenie ewidencji urlopów policjantów i pracowników oraz rocznej karty ewidencji pracy pracowników, obliczanie wymiaru urlopów wypoczynkowych oraz dodatkowych przysługujących policjantom i pracownikom KMP w Ostrołęce i KP w Myszyńcu, koordynowanie problematyki planowania urlopów policjantów i pracowników oraz przechowywanie planów urlopów,
 • sporządzanie delegacji służbowych dla funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych nie posiadających stanowiska kierowniczego oraz posterunków Policji,
 • przyjmowanie dokumentacji od kandydatów do służby w Policji i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej KWP z/s w Radomiu,
 • sporządzanie zgłoszeń do ubezpieczenia funkcjonariuszy i pracowników Policji, wyrejestrowywanie oraz dokonywanie zmian i korekt na formularzach ZUS oraz prowadzanie danych do systemu komputerowego „PŁATNIK”, obsługa systemu SWOP „Kadra”, „ABSENCJA”,
 • sporządzanie meldunków miesięcznych z zatrudnienia, przesyłanie do KWP z/s w Radomiu informacji o średnim zatrudnieniu pracowników Policji na potrzeby ZFŚS,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz organizowanie staży, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów,
 • prowadzenie ewidencji stanu etatowego i osobowego pracowników KMP w Ostrołęce i KP w Myszyńcu,
 • sporządzanie miesięcznych informacji o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i przekazywanie do PFRON,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • znajomość przepisów pawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, umiejętność interpretacji przepisów,
 • samodzielność, asertywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, znajomość obsługi komputera a w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

  Data dodania: 2021-04-26

  Miejsce pracy: mazowieckie / Ostrołęka

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy