Starszy specjalista

Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77391

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (dotyczy budynku przy ul. Wspólnej 1/3)

Zakres zadań

 • Przyjmuje, ocenia pod względem formalnym i rejestruje wnioski w sprawie finansowania utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego składanych przez uprawnione podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz odsyła je w razie potrzeby do korekty.
 • Przygotowuje do przedstawienia Ministrowi informacje o wynikach oceny wniosków wraz z przygotowywaniem decyzji dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych, postanowień do decyzji administracyjnych Ministra oraz zmian tych decyzji.
 • Udziela informacji wnioskodawcom na temat składania wniosków o finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz zasad ubiegania się o przyznanie ww. środków finansowych i szczegółowych kryteriów oceny.
 • Pomaga w realizacji spraw związanych z ponownym rozpatrzeniem spraw o utrzymanie specjalnej infrastruktury informatycznej oraz składanych przez uprawnione podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Przygotowuje dokumenty na posiedzenia zespołów, w celu zapewnienia terminowej i rzetelnej realizacji procesu oceny wniosków, raportów i innych rozpatrywanych spraw wraz z przedstawieniem Ministrowi informacji o wynikach tej oceny.
 • Opracowuje zestawienia oraz projekty dokumentów z zakresu zadań Wydziału Infrastruktury Badawczej, współtworzy komunikaty oraz monitoruje realizację spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego wraz z prowadzeniem bieżącej korespondencji oraz akt podmiotów, które otrzymały środki finansowe.
 • Pomaga w sporządzaniu planów finansowych oraz sprawozdań z wykonania części budżetu - szkolnictwo wyższe i nauka. Prowadzi zbiór danych związanych z finansowaniem utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji na temat oceny tych wniosków.
 • Archiwizuje dokumentację dotyczącą realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, samodzielność i inicjatywa, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2021-04-23

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy