Starszy specjalista

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77357

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Przygotowuje dane i informacje o charakterze analitycznym na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce oraz informacje dotyczące realizacji działań zapisanych w Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
 • ­Monitoruje realizację działań zapisanych w Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez podmioty zobowiązane do ich wdrażania
 • ­Przygotowuje odpowiedzi na kwestionariusze podmiotów krajowych i zagranicznych, dotyczące polskich rozwiązań legislacyjnych i praktycznych działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ­Gromadzi i przetwarza dane wskazane w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
 • ­Gromadzi i analizuje na potrzeby Biura dokumenty i informacje dotyczące rozwiązań legislacyjnych i praktyk stosowanych w innych państwach w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, w tym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, wdrażania instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych
 • ­Uczestniczy w opracowywaniu oraz opiniowaniu części analitycznej projektów krajowych dokumentów o charakterze strategicznym, w zakresie odnoszącym się do problematyki osób niepełnosprawnych
 • ­Opracowuje propozycje działań projektowych dotyczących obszaru wsparcia osób niepełnosprawnych, przeprowadza ich analizę, współuczestniczy w przygotowywaniu wniosków projektowych i realizacji projektów pomocowych MRiPS na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach współpracy rozwojowej,
 • ­Przygotowuje odpowiedzi na zapytania obywateli i zainteresowanych podmiotów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze polityki społecznej lub współpracy międzynarodowej
 • ­Bardzo dobra znajomość j. angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • ­Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ­Znajomość Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
 • ­Wiedza z zakresu polityki społecznej
 • ­Wiedza o organizacjach międzynarodowych i ich działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ­Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność współpracy
 • ­Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office (w tym Word i Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-05-06

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy