Starszy specjalista

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77155

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami

 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany


Zakres zadań

 • Wspiera użytkowników (zarówno wewnętrznych jaki i zewnętrznych) platformy e-usług Urzędu w korzystaniu z jej funkcjonalności
 • Uczestniczy w nadzorowaniu zbieranych informacji gromadzonych w modułach systemów wdrożonych w ramach projektu budowy platformy e-usług Urzędu
 • Bierze udział w opracowaniu nowych rozwiązań związanych z elektronizacją funkcjonowania UKE
 • Umieszcza informacje i materiały w Intranecie UKE
 • Bierze udział w organizowaniu spotkań, seminariów, warsztatów oraz szkoleń dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych Portalu Usług Elektronicznych UKE
 • Uczestniczy w publikowaniu i aktualizowaniu zbiorów danych informacji publicznej w serwisie https://dane.gov.pl
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych związanych z informatyzacją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie wsparcia użytkowników systemu informatycznego lub w realizacji projektów informatycznych
 • Znajomość przepisów ustawy: o dostępie do informacji publicznej, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • Znajomość zasad i dobrych praktyk projektowania, budowy, wdrażania i utrzymania usług informatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień z zakresu informatyki dotyczących działania systemów do obiegu dokumentów
 • Wiedza z obszaru dotyczącego dokumentacji spraw w formie elektronicznej, podpisu elektronicznego, mechanizmów identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Data dodania: 2021-04-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy