Starszy specjalista

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77225

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w terenie,

 • wyjazdy służbowe,

 • w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne).

Zakres zadań

 • Prowadzi we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, sprawy dotyczące inwestycji, remontów oraz prac usługowo – konserwacyjnych, w ośrodkach dla cudzoziemców będących w trwałym zarządzie Urzędu.
 • Opracowuje, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, plany dotyczące wyposażenia ośrodków dla cudzoziemców w sprzęt kwaterunkowy, biurowy, komputerowy, gospodarczy, materiały eksploatacyjne i kancelaryjno- biurowe, środki higieny oraz druki i formularze. Prowadzi sprawy związane z zapewnieniem łączności w ośrodkach dla cudzoziemców.
 • Prowadzi stały nadzór nad realizacją umów z podmiotami świadczącymi usługi na potrzeby ośrodków będących w trwałym zarządzie Urzędu. Monitoruje i weryfikuje wykonanie tych umów oraz koordynuje przygotowania do ich zawarcia zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Wizytuje ośrodki będące w trwałym zarządzie Urzędu.
 • Inicjuje i opracowuje wnioski o rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami umownymi oraz współpracuje z Biurem Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pozostających we właściwości Wydziału zarządzania ośrodkami dla cudzoziemców.
 • Współpracuje z Wydziałem projektów i preintegracji w zakresie projektów realizowanych na terenie ośrodków dla cudzoziemców.
 • Opiniuje, analizuje i opracowuje stanowiska w zakresie właściwości Departamentu do dokumentów, projektów i inicjatyw o charakterze międzynarodowym.
 • Uczestniczy w spotkaniach o charakterze informacyjnym lub eksperckim związanych z działalnością Departamentu Pomocy Socjalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi programów Word, Excel
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego POBYT.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Umiejętność obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami /EZD/.

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2021-05-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy