Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77229

Warunki pracy


 • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z  niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Stanowisko zagrożone korupcją

 • Praca pod presją czasu

 • Podejmowanie decyzji w sytuacji deficytu informacyjnego

 • Sytuacje wymagające szybkiej i sprawnej komunikacji z inwestorami, w celu pozyskania wymaganych informacji w warunkach znacznych ograniczeń czasowych

 • Znaczna skala błędnie przygotowywanych lub niekompletnych dokumentów sporządzanych przez jednostki

Zakres zadań

 • Analizuje i weryfikuje pod kątem merytorycznym prawidłowość przedkładanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia dokumentów w zakresie programów wieloletnich, w celu prawidłowego, procedowania uchwał Rady Ministrów i zgodnego z przepisami wydatkowania środków budżetu państwa
 • Sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszone wnioski zadań budowlanych wnioskowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do przyjęcia do finansowania z budżetu państwa, celem umożliwienia podjęcia decyzji przez Ministra Zdrowia w zakresie wprowadzenia zadań do finansowania
 • Analizuje, weryfikuje i ocenia pod kątem merytorycznym dokumenty dotyczące zadań inwestycyjnych budowlanych w zakresie programów inwestycji, w tym m.in. zmian zakresów rzeczowych, wartości kosztorysowych inwestycji, celem ich akceptacji
 • Opracowuje umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych budowlanych oraz nadzoruje ich realizację, w tym bieżące ich rozliczanie i sprawozdawczość, w celu osiągnięcia zakładanego efektu rzeczowego
 • Prowadzi nadzór merytoryczny nad procesami inwestycyjnymi w projektach inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i innych, w celu ich realizacji
 • Współpracuje z innymi komórkami Ministerstwa Zdrowia i Urzędami, w celu opiniowania dokumentów i udzielania informacji dotyczących inwestycji budowlanych
 • Przygotowuje materiały informacyjne w ramach zadań budowlanych, w celu opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok oraz projektu budżetu na kolejny rok
 • Uczestniczy w spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji budowlanych, w celu omawiania problematycznych spraw z nimi związanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość procesu inwestycyjnego
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
 • Dobra znajomość obsługi komputera w tym: MS Excel oraz MS Word
 • Umiejętność współpracy, kreatywność i komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia projektowe lub wykonawcze np. budowlane, sanitarne
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • Umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-04-20

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy