Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76849

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w diagnozowaniu obszarów geograficznych (beneficjentów), określaniu tematyki szkoleń leżących w zainteresowaniu polskiej Policji oraz identyfikacji źródła finansowania
 • Analizuje i opiniuje dokumenty dot. nowych rozwiązań w zakresie funduszy pomocowych UE w sektorze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości
 • Analizuje propozycje przedsięwzięć szkoleniowych skierowanych do państw trzecich, finansowanych ze środków UE oraz organizacji międzynarodowych
 • Monitoruje i analizuje procedury współpracy bliźniaczej (Twinning) dla instytucji-dawców pomocy z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych dla służb mundurowych, a także pełni funkcję koordynatora międzynarodowych projektów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów UE – Twinning i TAIEX
 • Uczestniczy w konferencjach oraz spotkaniach eksperckich związanych z wymianą doświadczeń w zakresie realizacji unijnych programów pomocowych
 • Organizuje szkolenia i wizyty studyjne z udziałem partnerów zagranicznych oraz koordynuje przebieg misji eksperckich przedstawicieli polskiej Policji
 • Uczestniczy w pozyskiwaniu partnerów zagranicznych
 • Współpracuje z Sekcją Organizacji Kontaktów Międzynarodowych Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w komórkach współpracy międzynarodowej lub odpowiedzialnych
za pozyskanie środków z funduszy pomocowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym i języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętności: wiedza z zakresu współpracy w ramach Unii Europejskiej, działania w sytuacjach stresowych, pracy w zespole, szybkiego uczenia się, zdolności organizacyjne, zdolności analitycznego myślenia, biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zarządzania projektami i protokołu dyplomatycznego
 • Znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności: pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresogennych, negocjacji

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-04-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy