Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76927

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Zakres zadań

 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych do spraw transportu drogowego Rady UE, Komisji Europejskiej oraz stosownie do potrzeb, innych organizacji międzynarodowych w zakresie transportu drogowego
 • Przygotowuje projekty stanowisk Departamentu do projektów aktów prawnych opracowywanych w ramach Unii Europejskiej, opiniuje projekty aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień międzyresortowych dotyczących zasad wykonywania transportu drogowego oraz opiniuje inne dokumenty zewnętrzne
 • Przygotowuje projekty opinii oraz stanowisk w bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego na potrzeby resortu
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na pytania dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem transportu drogowego, w tym na wystąpienia i zapytania poselskie i senatorskie RP oraz europarlamentarzystów
 • Prowadzi sprawy związane z bieżącą współpracą z organizacjami przewoźników drogowych w zakresie spraw wynikających z udziału Departamentu w pracach instytucji UE
 • Przygotowuje materiały i informacje dla Kierownictwa Ministerstwa oraz na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów
 • Współpracuje z Departamentem Prawnym w zakresie dotyczącym obsługi systemu Solvit przy rozpatrywaniu wniosków kierowanych do systemu w sprawach międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz międzynarodowych przewozów na potrzeby własne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia związanego ze współpracą międzynarodową
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym
 • Znajomość funkcjonowania rynku międzynarodowych przewozów drogowych
 • Wiedza na temat postanowień umów międzynarodowych i międzynarodowych aktów prawnych regulujących transport drogowy
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego
 • Wiedza na temat procesu tworzenia aktów prawa w UE
 • Znajomość procesu decyzyjnego i struktur UE
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  Data publikacji: 2021-05-07

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-15

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy