Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76887

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


Praca w terenie


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Zagrożenie korupcją


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Przygotowuje strategię i program oraz wykonuje audyty Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w perspektywie 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w szczególności audyty desygnacyjne, coroczne audyty systemów zarządzania i kontroli, coroczne audyty operacji, coroczne audyty zestawień wydatków w celu zapewnienia prawidłowej, sprawnej i terminowej realizacji obowiązków nałożonych prawem unijnym i regulacjami w sprawie wdrażania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 • Przygotowuje strategię i program oraz koordynuje audyty Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Podlaskiego 2014-2020 i Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 w celu zapewnienia prawidłowej, sprawnej i terminowej realizacji obowiązków nałożonych prawem unijnym i regulacjami w sprawie wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Podlaskiego 2014-2020 i Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.
 • Opracowuje programy oraz koordynuje i wykonuje audyty w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w celu zapewnienia prawidłowej, sprawnej i terminowej realizacji obowiązków nałożonych prawem unijnym i regulacjami w sprawie wdrażania programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.
 • Opracowuje pozostające we właściwości wydziału projekty opinii oraz sprawozdań
 • Opracowuje podsumowania i wystąpienia do jednostek podlegających badaniom.
 • Uczestniczy i obsługuje misje audytowe KE, ETO oraz innych instytucji UE.
 • Koordynuje nieplanowane audyty i kontrole w zakresie wykorzystania środków Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Podlaskiego 2014-2020 i Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia lub zarządzanie lub administracja lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie audytu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli
 • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury w zakresie realizowanych zadań oraz komunikowanie się z KE
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących funduszy strukturalnych
 • Wiedza z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu audytor wewnętrzny / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Uprawnienia audytora wewnętrznego / Certified Internal Auditor (CIA) / Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy