Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76851

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w opracowywaniu metodologii wyznaczania mierników jakości i wyliczaniu wskaźników jakości oraz analizowaniu i zapewnianiu spójności, poprawności i odpowiedniej jakości informacji wynikowych z zakresu strukturalnej statystyki przedsiębiorstw niefinansowych zgodnie z wymogami Eurostatu. Współuczestniczy we współpracy z Eurostatem w tym zakresie, w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez prawo unijne,
 • Współuczestniczy w opracowywaniu założeń metodologicznych oraz założeń do systemu informatycznego dla rocznego i kwartalnego badania w ramach strukturalnej statystyki przedsiębiorstw niefinansowych w celu przygotowania wyników, które zaspokajają potrzeby informacyjne odbiorców krajowych i międzynarodowych w tym zakresie,
 • Współuczestniczy w opracowywaniu założeń metodologicznych, przygotowywaniu i analizie danych w zakresie wtórnego badania rocznego procesu przenoszenia wybranych działań (funkcji biznesowych) z lub do innych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w celu zapewnienia rzetelnej informacji w tym zakresie dla odbiorców krajowych i zagranicznych,
 • Opracowuje algorytmy w celu zasilania bazy danych gromadzącej wyniki badania w ramach strukturalnej statystyki przedsiębiorstw niefinansowych, a także współpracuje z instytucjami krajowymi w zakresie pozyskiwania danych ze źródeł administracyjnych na potrzeby tego badania i ocenia możliwości ich wykorzystania,
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu informacji wynikowych i publikacji analitycznych z zakresu strukturalnej statystyki przedsiębiorstw niefinansowych, zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców danych,
 • Współuczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz raportów i opracowań analitycznych odnoszących się do badań za które odpowiada w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości i spójności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze albo wyższe z obszaru nauk ścisłych – matematyczne lub informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office, w tym MS Access)
 • Wiedza z zakresu ekonomii i statystyki
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw lub statystyki
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych do analizy danych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-04-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy