Starszy specjalista

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76809

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań:
1. praca biurowa;
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;
5. oświetlenie naturalne i sztuczne;
6. pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod względem formalnym opracowywane opisy stanowisk pracy i uczestniczy w procesie ich wartościowania celem realizacji zadań powierzonych zadań Wydziałowi.
 • Monitoruje przebieg procesu ocen okresowych pracowników i udziela merytorycznego wsparcia oceniającym i ocenianym celem realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej.
 • Współuczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem naborów na wolne stanowiska pracy w Zakładzie.
 • Współuczestniczy w realizacji zadań z zakresu szkoleń celem realizacji polityki szkoleniowej Zakładu.
 • Uczestniczy w tworzeniu, aktualizacji procedur i narzędzi z obszaru ZZL oraz w zakresie rozwoju zawodowego pracowników celem usprawnienia pracy Zakładu w obszarze kadrowym i szkoleniowym.
 • Bierze udział w procesie adaptacji nowych pracowników w Zakładzie celem wprowadzenia nowych pracowników w strukturę Zakładu.
 • Sporządza i przechowuje dokumentacje dotyczącą zatrudnienia, rozwiązania umowy o pracę, zmiany warunków umowy o pracę, przeniesień i innych wynikających z Kodeksu pracy osób zatrudnionych w Zakładzie celem sprawnej obsługi kadrowej Zakładu.
 • Sporządza zestawienia, analizy, sprawozdania z zakresu spraw pracowniczych do instytucji zewnętrznych i na potrzeby wewnętrzne celem realizacji zadań przydzielonych Wydziałowi Kadr.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z realizacją procesów kadrowych w służbie cywilnej
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej;
 • Dobra najomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych;
 • Znajomość struktury i zadań Zakładu
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność współpracy;
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

  Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-11

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy