Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76846

Warunki pracy


 • Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej.

 • Inspekcje przeprowadza się w warunkach magazynowych na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w ruchu towarowym, pasażerskim i pocztowym (WER Poczty Polskiej).

 • Występuje wysiłek fizyczny przy pobieraniu i przenoszeniu prób.

 • W siedzibie oddziału - praca administracyjno-biurowa.

 • W pracowni laboratoryjnej oddziału wykonuje się podstawowe badania laboratoryjne pobranych prób.

 • Siedziba oddziału mieści się na parterze piętrowego budynku.

 • Toaleta dostępna na miejscu.

 • Wejście do budynku oraz pomieszczenia biurowe i sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • W pomieszczeniach znajduje się sprzęt komputerowy, telefony, fax.

 • Pomieszczenia przestronne i dobrze oświetlone.

 • W pracowni laboratoryjnej oddziału znajdują się sprzęt laboratoryjny (mikroskopy, binokulary, wagi, sita itp.).

 • Przejazd do kontroli zgłoszonych przesyłek odbywa się komunikacją miejską.

Zakres zadań

 • wykonuje graniczną kontrolę fitosanitarną przesyłek roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów
 • wydaje z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora decyzje w sprawie postępowania z importowaną przesyłką
 • pobiera próby i przeprowadza badania organoleptyczne i laboratoryjne, w celu określenia zdrowotności towarów importowanych
 • wystawia obciążenia finansowe za przeprowadzoną graniczną kontrolę fitosanitarną i wydane paszporty roślin
 • pracuje w systemach informatycznych (EZD, TRACES, ZSIORiN)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Rzetelność, organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów
 • Radzenie sobie z presją, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Status urzędowego inspektora
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętności IT (obsługa programów komputerowych MS Word, Excel)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Data dodania: 2021-04-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy