Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76725

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 

Zakres zadań

 • Analizuje wnioski dysponentów części budżetowych oraz przygotowuje projekty decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie uruchomienia środków z rezerw celowych z przeznaczeniem na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, a także opracowuje procedury podziału rezerwy celowej w tym zakresie.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną z resortów, urzędów centralnych, posłów i senatorów z zakresu finansowania z budżetu państwa programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.
 • Opracowuje projekt ustawy budżetowej w zakresie wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, przygotowuje projekty pism dotyczących interpretacji lub/i stosowania obowiązujących przepisów prawnych.
 • Udziela informacji i wyjaśnień oraz prezentuje stanowiska MF podczas posiedzeń Komisji Sejmowych i Senackich, międzyresortowych konferencji uzgodnieniowych, spotkań z udziałem instytucji międzynarodowych w zakresie finansowania z budżetu państwa programów realizowanych ze środków europejskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub prawo lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu funduszy UE
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów lub programów finansowanych ze środków europejskich
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość zagadnień związanych z finansami publicznymi i realizacją budżetu państwa, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
 • Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy unijnych
 • Znajomość zasad tworzenia ustawy budżetowej
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-04-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy