Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76781

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace przygotowawcze dotyczące badania rynku oraz współpracuje przy organizacji badania cen dla potrzeb obliczeń parytetów siły nabywczej walut (PPP) w zakresie spożycia indywidualnego gospodarstw domowych. Prowadzi współpracę z Koordynatorem prac PPP w sprawach metodologicznych i organizacyjnych dot. badania cen artykułów konsumpcyjnych celem zapewniania porównywalności towarów pod względem przeznaczenia, użyteczności, jakości i parametrów technicznych, a także reprezentatywności na rynku krajowym.
 • Opracowuje wyniki badania rynku i notowań cen artykułów konsumpcyjnych przy użyciu wymaganych przez Eurostat specjalistycznych aplikacji komputerowych (ILMT, DET, VT), w celu zapewnienia spójności danych przed przekazaniem do Komisji Europejskiej (Eurostatu).
 • Prowadzi analizę wyników badania rynku, notowań cen oraz obliczeń parytetów siły nabywczej walut (PPP) na poziomie szczegółowych grup spożycia indywidualnego gospodarstw domowych. Prowadzi współpracę z Urzędem Statystycznym w Warszawie oraz z ekspertami zewnętrznymi realizującymi badania cen, a także z Koordynatorem prac PPP w celu uzgodnienia ostatecznych wyników badania cen.
 • Współpracuje przy opracowaniu i transmisji do Eurostatu danych wartościowych (wag wydatków PKB) w celu zapewnienia niezbędnych informacji dla potrzeb obliczeń parytetów siły nabywczej walut (PPP) oraz dla międzynarodowych porównań PKB.
 • Współpracuje przy transmisji rocznych danych PPP w zakresie czynszów i zasobów mieszkaniowych, usług szpitali oraz średnich wynagrodzeń w sektorze rządowym, w celu zapewnienia niezbędnych danych dla potrzeb obliczeń parytetów siły nabywczej walut (PPP).
 • Współpracuje przy sporządzaniu raportów jakości z prowadzonych badań zgodnie z przyjętymi standardami (opis poszczególnych komponentów i mierników jakości), w celu doskonalenia jakości badań statystycznych w służbach statystyki publicznej.
 • Uczestniczy w spotkaniach grup roboczych ds. PPP oraz spotkaniach z Koordynatorem badań z ramienia Eurostatu, w celu uzgodnienia zasad metodologicznych oraz ostatecznych wyników badania.
 • Prowadzi sprawy związane z zasileniem Dziedzinowej Bazy Wiedzy „Rachunki Narodowe” w zakresie kompetencji Departamentu oraz współpracuje w tym zakresie z Urzędem Statystycznym w Katowicach oraz Centrum Informacji Statystycznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze statystyki
 • Znajomość ogólnych zasad prowadzenia badań w zakresie parytetów siły nabywczej walut (PPP)
 • Znajomość zasad rachunków narodowych Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie...

Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie stres typowy związany z...

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: 2021-05-07

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-04-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy