Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76749

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Prowadzi i integruje badania statystyczne dotyczące stanu zasobów leśnych z uwzględnieniem ekologicznych, przyrodniczych i społecznych funkcji lasów, zagrożeń i ochrony środowiska leśnego, zadrzewień oraz łowiectwa w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym.
 • Koordynuje prace oraz opracowuje dane i inne informacje w zakresie leśnictwa, łowiectwa i zadrzewień w celu zamieszczenia ich w rocznikach, publikacjach branżowych i innych zbiorczych wydawnictwach GUS oraz urzędów statystycznych.
 • Współpracuje w zakresie przygotowywania i opracowywania materiałów, informacji, stanowisk, opiniowania aktów prawnych, strategii, raportów, opracowań i innych dokumentów dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot działania Samodzielnego stanowiska pracy w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych, w tym organizacji międzynarodowych.
 • Uczestniczy w opracowywaniu metodologii badania z zakresu zadrzewień, w tym koordynuje realizację badania oraz ocenia i analizuje wyniki w celu prawidłowej i terminowej realizacji zleconych zadań.
 • Analizuje międzynarodowe wydawnictwa, opracowania i inne materiały statystyczne, w tym bazy danych, w zakresie statystyki leśnictwa i sektora leśno-drzewnego, dla celów adaptacyjnych w systemie informacyjno-publikacyjnym GUS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wiedza z zakresu leśnictwa i łowiectwa oraz ogólna z zakresu ekologii
 • Znajomość prawodawstwa dotyczącego leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub w dziedzinie leśnictwa lub ochrony przyrody lub pokrewnej
 • Znajomość języka angielskiego na bardzo dobrym – B2
 • Ogólna znajomość strategii i kierunków działań leśnych organizacji międzynarodowych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu...

Firma: Krajowa Informacja Skarbowa

Lokalizacja: wielkopolskie / Leszno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie, przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-04-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa