Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76669

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje oraz opiniuje oceny skutków regulacji (OSR) oraz oceny skutków regulacji ex-post (OSR ex-post) aktów prawnych, procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Analizuje i weryfikacje projekty aktów prawnych kierowanych do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
 • Przygotowuje opracowania porównawcze porządków prawnych krajów Unii Europejskiej.
 • Przygotowuje analizy w zakresie skutków społecznych i ekonomicznych projektów aktów prawnych, procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Uczestniczy w pracach nad rozwojem stosowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości metodologii analiz Oceny Skutków Regulacji, w celu zapewnienia poprawy jakości przygotowywanych w Ministerstwie analiz z tego zakresu.
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań, w szczególności z jednostkami badawczymi, podległymi Ministerstwu Sprawiedliwości oraz jednostką do spraw oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z zakresu oceny skutków regulacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w zakresie sporządzania analiz i ocen wpływu projektowanych aktów normatywnych lub w sporządzaniu oceny skutków regulacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość procedur regulujących proces legislacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem Rządowego Procesu Legislacyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość metodologii opracowywania OSR
 • umiejętność współpracy; zorientowanie na osiąganie celów; doskonalenie zawodowe; identyfikacja z misją urzędu; myślenie analityczne; otwartość na zmiany; planowanie i myślenie strategiczne; pozytywne podejście do klienta
 • umiejętność biegłej obsługi MS Excel
 • umiejętność korzystania z opracowań statystycznych i wyciągania wniosków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z przeprowadzaniem granicznej kontroli fitosanitarnej importowanych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z krajów spoza Unii Europejskiej. Inspekcje przeprowadza się w...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne...

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Miejsce pracy znajduje się na ósmym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań: 1. praca...

  Firma: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-07

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy