Starszy specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76655

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- praca pod presją czasu,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • ma następujące zadania:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących biegłych sądowych, w zakresie uprawnień Ministra Sprawiedliwości jako organu odwoławczego od decyzji wydawanych przez prezesów sądów okręgowych;
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących biegłych sądowych;
 • Udzielanie odpowiedzi na indywidualne zapytania dotyczące biegłych sądowych i doradców podatkowych;
 • Przygotowywanie projektów pism procesowych w postępowaniach sądowo-administracyjnych dotyczących biegłych sądowych;
 • Współdziałanie z prezesami sądów okręgowych w sprawach dotyczących biegłych sądowych oraz organizacjami zrzeszającymi biegłych sądowych;
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, interwencje, dezyderaty oraz zapytania poselskie i senatorskie w zakresie dotyczącym biegłych sądowych i doradców podatkowych;
 • Realizowanie uprawnień Ministra Sprawiedliwości wobec doradców podatkowych, dotyczących ich odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 • Sprawowanie obsługi administracyjno-biurowej zespołów i komisji egzaminacyjnych przygotowujących i przeprowadzających egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego, regulacji dotyczących biegłych sądowych i doradców podatkowych
 • znajomość specyfiki wykonywania funkcji biegłego sądowego
 • asertywność, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, pozytywne podejście do klienta, zorientowanie na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu MS Office

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Data dodania: 2021-04-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy